top of page

טופס הצטרפות עצמאי JOBS

תנאי שימוש בשירות "עצמאי JOBS"

  • השירות כולל רק תחומי עיסוק פופולאריים של פרילנסרים.

  • חברת עצמאי-שכיר אינה מתחייבת כלל לכמות הפניות ואיכותן.

  • השירות מיועד אך ורק לפרילנסרים ואינו מהווה לוח מודעות לעסקים.

  • חברת עצמאי-שכיר לא תישא בכל אחריות למידע שיוצג באתר ע"י המשתמש.

  • אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כי המידע שאעלה לאתר הוא בבעלותי המלאה והבלעדית.

  • אני הח"מ מעניק/ה זכות שימוש במידע ומודע/ת לכך שהוא מוצג באתר גלוי לעיני כול.

  • חברת-עצמאי שכיר רשאית לא לאשר נרשם חדש לפי שיקול דעתה ללא מתן הודעה מראש.

  • חברת-עצמאי שכיר רשאית להסיר נרשם קיים לפי שיקול דעתה ללא מתן הודעה מראש.

  • השירות אינו כולל אזור אישי לעריכת המידע בכרטיס, לעדכון כרטיס קיים יש למלא טופס זה.

הטופס נשלח בהצלחה

בחירת קובץ

*כרטיס מוגבל רק לתחום עיסוק אחד.

*פתחו כרטיס לכל עיסוק, אין הגבלה.

© הזכויות שמורות לעצמאי שכיר בע"מ

שיווקום - שיווק דיגיטלי ובניית אתרים
bottom of page