Working From Home

עצמאי Global

מניעת כפל מס לתושבי חוץ

יתרונות השירות שלנו

הכרה בתור שכיר מול רשויות המס בחו"ל

השירות שלנו מונע מס כפול

 

תשלום ביטוח לאומי (SOCIAL SECURITY)

אין אמנה בין ישראל לארה"ב למניעת כפל של תשלומי ביטוח לאומי (SOCIAL SECURITY) ולכן עצמאים מחויבים בתשלום כפול בישראל ובארה"ב, לעומתם שכירים לא צריכים לשלם מס זה לממשלת ארה"ב.

 עצמאים (עוסק פטור/מורשה) מחויבים בכפל תשלום ביטוח לאומי (SOCIAL SECURITY) בשיעור של 15.3% מהרווח נטו לפני מס וביטוח לאומי

תשלום מס פדרלי (IRS) כפול

אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מס בכך שהיא מאפשרת להזדכות על המס ששולם בישראל, אך היא אינה כוללת עצמאים אלא רק שכירים, לכן עצמאי אמריקאי שעובד בישראל יצטרך לשלם מס לממשלת ארה"ב בנוסף למס ששילם בישראל.

עצמאים (עוסק פטור/מורשה) מחויבים בכפל תשלום מס פדרלי (IRS) בין 10% ועד ל-39.6%

הצטרפות לעצמאי-שכיר

לוגו חברת עצמאי שכיר בע"מ

השירות שלנו משחרר שכירים, פרילנסרים ועצמאיים מהעול של פתיחת תיקים ברשויות והתעסקות יומיומית בבירוקרטיה ממשלתית.  

כבר מעל ל-16 שנה אנחנו עוזרים לאלפי לקוחות מרוצים מהשוק הפרטי והעסקי שנהנים פתרונות פיננסיים ייחודיים.