פתיחת עוסק פטור

לא מעט אנשים נוטים לנסות את מזלם במהלך חייהם ולפתוח עסק קטן הנוגע לתחום עיסוקם ותחום אהבתם. פתיחת עסק קטן זהו לא דבר פשוט מכיוון שהדבר כרוך בנטילת סיכונים. אולם, ישנם אנשים אשר מוכנים ליטול את הסיכון הזה ולהגשים את חלומם. אם אתה מאותם האנשים הללו ואתה מעוניין לעסוק באופן עצמאי בתחום העיסוק שלך או בתחביב אשר אתה עוסק בו לא מעט, כדאי שתקרא את הדברים הבאים הנוגעים לתחום פתיחת עוסק פטור.

פתיחת עוסק פטור- כיצד תדע שהעסק שלך מוגד כעוסק פטור

מרבית האנשים הםרטיים המקימים עסק, מבינים שמלכתחילה לא בהכרח שהעסק יהיה ריווחי ולכן, מרביתם יגדירו את העסק כעוסק פטור. עוסק פטור הוא כל עסק אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו,ף אינו עןלה על הסכום אשר נקבע באותה השנה. כך למשל, נכון לשנת 2017, פתיחת עוסק פםטור כרוכה בהצהרה על מחזור הכנסות הקטן מ98007 ₪ בשנה של העסק. כמו כן, לא כל תחום עיסוק יכול להחשב כעוסק פטור וכן יש לבדוק מלכתחילה האם תחום העיסוק בו עוסק העסק שלך, יכול להחשב לעוסק פטור. במידה ואתה מצהיר על כך שהעסק שלך עומד בהגדרות הללו, תוכל להתחיל בהליך הביורקרטי הדרו לצורך םתיחת עוסק פטור.

מהו התהליך הביורקרטי לצורך םתיחת עוסק פטור

םתילת עוסק םטור כרוכה בהגעה למשרדי מע”מ באיזור מגוריכם, משרדי מס הכנסה וכמובן לבטוח הלאומי לצורך םתיחת תיק עוסק פטור. לאחר שםתחתם תיקים בכל המוסדות הללו, תוכלו ליצור עבור העסק שלכןם םנקסי קבלות וחשבוניות בהם תאלו להשתמש לצורך תיעוד פנים של העסק. מעבר לכך, מאחר שמדובר בתחופ םתיחת עוסק פטור, תאלצו לשלוח דוח שנתי למס הכנסה ודיווח שנתי למע”מ, שלא כמו בעוסק מורשה אשר נדרש לעסוק זאת מדי חודש בחודשו,  כיום, אם תרצה מלהמנע פתיחת התיקים לצורךפץיחת עוסק טור, תוכל לעסוק בתחום העיסוק שלך באופן עצמאי, על ידי הבחירה בחברת עצמאי שכיר שתעניק לך את הםריבלדיחה לשלוח חבוניות ללקוחות על עבודה שביצעת בעבורם באופן עצמאי תוך קבלת כל הםריבלגיות של שכיר הכוללים בהם הפקת תלוש חודשי כבעבורך.