עוסק זעיר

בעבר, כל אדם אשר היה מעוניין להקים עסק קטן, היה צריך לבדוק מה דורשת הקמת עוסק זעיר. בעוד שהיום את הביטוי עוסק זעיר, החליף הביטוי העדכני יותר עוסק פטור, הלא שבעבר כל עוסק המוגדר כיום כעוסק פטור היה נקרא עוסק זעיר. לכן, אם אינך מעודכן ואתה מחפש את הדרך להקים עסק קטן אשר יוגדר עוסק זעיר, כדאי שתדע שכיום עוסק מעין זה קרוי עוסק פטור.

מיהו עוסק זעיר

עוסק זעיר בעבר, או עוסק פטור כיום, הינם מושגים מגדירים את אותו סוג של עסק. עוסק זעיר או עוסק פטור הינם עסקים קטנים, אשר עוסקים בתחום כלשהו שניתן להגדיר אותו כעוסק פטור. מכיוון שלא כל תחומי העיסוק יכולים להיות מוגדרים כעוסק פטור וישנם תחומים שלא משנה עד כמה העסק יהיה קטן בתחומם, יהיו חייבים להיות מוגדרים כעוסק מורשה, הרי שחייב להגדיר תחום עבור העסק ולוודא כי ניתן לפתוח בתחום זה תיק עוסק זעיר. מלבד עניין תחום העסק, הלא שיש את עניין מחזור ההכנסות השנתי של העסק. עוסק פטור, אשר קרוי כך בשל העובדה כי הוא פטור מתשלום למע”מ וכן פוטר את לקוחותיו מתשלום מע”מ, הוא עסק אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו, אינו יעלה על הסכום אשר נקבע באותה השנה. כל שנה סכום זה משתנה וחשוב לבדוק בטרם פותחים את העסק, מהו הסכום אשר מגדיר עוסק זעיר באותה השנה שבה אתם מקימים את העסק.

מהם חובותיו של עוסק פטור

חובותיו של עוסק פטור, און עוסק זעיר בעבר, הם חובות הקשורות לדיווח שנתי למע”מ ושליחת דוח שנתי למס הכנסה המכיל את ההצהרה על הכנסותיו והוצאותיו של העסק, טפסי 101, אישורים מיוחדים, הצהרת הכנסות של בעל העסק וקרובי משפחתו מדרגה ראשונה ועוד. כמו כן, מלבד הדיווחים הללו, חייב העסק להוציא חשבונית עסקה לכל לקוח אשר נעזר בשירותיו ועליו לשלם לעסק בגין התשלום הרלוונטי וכן, להוציא קבלה לאחר שהלקוח שים את הכסף אשר הוא חייב. מהקבלות והחשבוניות אותן מפיק העסק עבור לקוחותיו, יש לשמור עותק לצורך תיעוד פנים של העסק, עבור הדיווחים אל מול רשויות המס.