חשבונית עסקה

עוסק פטור הוא כל עסק אשר מחזור הכנסותיו השנתיות אינו עולה על סכום כלשהו אשר נקבע נכון לאותה השנה. חובותיו של העוסק הפטור אינם רבות והן גובלות בעיקר בדיווח שנתי למע”מ ושליחת דוח שנתי למס הכנסה. אולם, בכדי לשלוח את הדוח הרלוונטי למס הכנסה וכן בכדי לדווח למע”מ את מה שרלוונטי לדיווח, חשוב שהעסק ידאג לתיעוד פנים של כל ההוצאות וההכנסות של העסק. אחד מהמסמכים הרלוונטיים לצורך תיעוד פנים הינו חשבונית עסקה.

מהי חשבונית עסקה

בניגוד לעוסק מורשה, אשר נדרש להוציא עבור כל עסקה המתבצעת בין לקוח לעסק, חשבונית מס, הלא שעוסק פטור איננו חייב להוציא חשבונית מס מכיוון שהוא איננו חייב בתשלום מע”מ ומתוקף כך איננו מחייב את לקוחותיו במע”מ. אולם, העוסק הפטור מוציא חשבונית עסקה, אשר מכילה בה את הסכום אשר הלקוח צריך לשלם על השירות שהעסק העניק לו או המוצר אשר העסק מכר לו. חשבונית עסקה תכיל את כל הפרטים של העסק הכוללים את שמו של העסק, את מספר העסק, את הכתובת ואת מס הטלפון שלו וכן כמובן, תכיל את פרטי העסקה הכוללים את סכום התשלום העתיד להתקבל על ידי הלקוח. לאחר שהלקוח מקבל חשבונית עסקה, הוא ישלם את הסכום אותו הוא נדרש לשלם וכנגד זה תינתן לו קבלה המעידה כי הוא שילם. גם מהקבלה וגם מחשבונית העסקה יש לשמור עותק לצורך תיעוד פנים.

מדוע חשוב לשמור עותק של חשבונית עסקה

מכיוון שגם עוסק פטור חייב בדיווח לרשויות המס, על אף שלא מדובר בדיווח חודשי כעוסק מורשה, אלא בדיווח שנתי, עליו לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לצורך דיווח זה. המסמכים הרלוונטיים כוללים כמובן כל חשבונית עסקה אותה העסק הפיק עבור לקוח וכן את כל הקבלות. כמו כן, מלבד כל חשבונית עסקה וכל קבלה אותן הפיק העסק בגין העסקאות בינו לבין לקוחותיו, יש להפיק מסמכים בגין כל הוצאה אשר נחשבת כהוצאה מוכרת לעסק. כיום, כל עוסק מורשה יכול להפיק חשבונית עסקה ועותק של חשבונות עסקה, בקלות ובנוחות על ידי שירות חשבונית און ליין. בשירות זה, ניתן ליהנות משליחת חשבונית לקוח לכל עסקה באופן מקוון ובקלות.