חשבונית מס קבלה

כל עוסק מורשה ומעלה חייב להפיק חשבונית מס בכל עסקה אשר הוא מבצע מול לקוח. חשבונית מס, איננה דומה לחשבונית עסקה. חשבונית בגין עסקה הינה חשבונית אשר נשלחת ללקוח בגין העסקה אשר בוצעה בינו לבין העסק ואילו חשבונית מס הינה חשבונית אשר מכילה את פרטי העסקה כולל תשלום המס שעל הלקוח לשלם. במידה ואתה עוסק פטור, החשבונית הרלוונטית שתוציא עבור לקוח הינה חשבונית עסקה בלבד, אך במידה והנך עוסק מורשה, החשבונית אותה תצטרך להוציא ללקוח הינה חשבונית מס. רבים מחברים באופן אוטומטי את המילים חשבונית מס קבלה. אולם, לא תמיד חשבונית המס והקבלה, ניתנות באותו המעמד ללקוח.

מה ההבדל בין חשבונית מס לבין קבלה

אם גם אתה מוצא את עצמך אומר את שלושת המילים חשבונית מס קבלה יחד ובטוח כי מדובר באותו המסמך, הרי שאין הדבר נכון. חשבונית מס נמסרת ללקוח ובה מופיע הסכום לתשלום אותו צריך לשלם הלקוח בגין השירותים שקיבל כולל תשלום המס על הסכום. לעומת זאת קבלה ניתנת ללקוח רק לאחר שהוא שילם את הסכום שהוא צריך לשלם. כאשר הסכום משולם במעמד הענקת חשבונית מס, ניתן להעניק ללקוח מסמך הקרוי: חשבונית מס קבלה, מכיוון שהוא יכיל גם את החשבונית בגין הסכום אותו הלקוח היה צריך לשלם וגם את הקבלה בגין תקבול התשלום מהלקוח על ידי העסק. אולם, במידה והלקוח איננו משלם במעמד קבלת החשבונית את הסכום הרלוונטי לתשלום, הרי שלא ניתן לקרוא למסמך אותו הוא יקבל חשבונית מס קבלה, אלא חשבונית מס בלבד. לאחר שהוא ישלם את הסכום אשר הוא נדרש לשלם, רק אז הוא יקבל את הקבלה אשר מורה כי הסכום התקבל מהלקוח.

חשבונית מס קבלה לצורך תיעוד פנים

גם חשבונית המס וגם הקבלה, צריכות להישמר בתוך הנהלת החשבונות של העסק לצורך תיעוד ודיווח בזמן הרלוונטי לרשויות המס. לכן, כאשר הלקוח  מקבל חשבונית מס קבלה, בעל העסק חייב לשמור עותק ממנה בהנהלת החשבונות שלו. ניתן להפיק חשבונית מס קבלה מתוך פנקס אשר ניתן ליצור עבור כל עסק אשר יכיל את הפרטים הרלוונטיים שחשבונית מס או קבלה צריכות להכיל, או לעשות זאת באופן דיגיטלי על ידי תוכנת הנהלת חשבונות.