שיעורי דמי הביטוח והסכומים

למי שאינם עובדים

  1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות ישלמו דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 63 שח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 103 שח , ובסך הכול ישלמו בחודש 166 שח .
  2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות ישלמו בהתאם לטבלה להלן:
    שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
    מעודכן ל– 01.01.2014
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח– 43,240) שח (שיעור מלא
דמי ביטוח לאומי % 7.00
דמי ביטוח בריאות % 5.00
סהכ % 12.00

לעובדים שכירים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר

מעודכן ל– 01.01.2014

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 שח
מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי % 6.75 % 7.00 % 13.75
דמי ביטוח בריאות % 5.00 % 5.00
סהכ % 6.75 % 12.00 % 18.75

החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא עלפי עליית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה לפני כן).

פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

לעצמאים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
מעודכן ל– 01.01.2014

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 שח
דמי ביטוח לאומי % 11.23
דמי ביטוח בריאות % 5.00
סהכ % 16.23