פתיחת תיק במע”מ

יש להירשם באחד ממשרדי מע”מ הפרוסים בארץ. התיק יפתח במשרד מע”מ בהתאם למיקום העסק. בטרם פתיחת התיק ישנן החלטות רבות לגבי סוג התיק: האם זה יהיה עוסק פטור (זעיר), עוסק מורשה, שותפות או חברה בע”מ.
מייד עם פתיחת התיק במע”מ יש להודיע לאחד ממשרדי מס הכנסה. לצרכי רישום עסק עצמאי יש להגיש בקשה לרישום לפקיד שומה.