פתיחת תיק

אנו נפתח לכל אחד מכם תיק עצמאי בביטוח לאומי ותדרשו לשלם מקדמות למוסד לביטוח לאומי מדי חודש.
מקדמות אלו משמשות ברוב המקרים בסיס לגמלה במקרה של פגיעה בעבודה.
במסגרת פתיחת התיק בביטוח לאומי ולצורך קביעת הסכום המקדמות החודשיות, יש לדווח כמה תרוויחו בממוצע בחודש וכמה שעות בממוצע תעסקו במשלח ידכם באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101).