מה זה בעצם אומר הוצאת חשבונית?

שכיר המועסק בעבודה כלשהי ומעוניין לקחת על עצמו עבודה זמנית או חד-פעמית נוספת, מחויב במתן חשבונית עבור העבודה הנוספת. בשלב זה עומדות בפני השכיר שתי אפשרויות עיקריות: הוא יכול לגשת לרשויות המס ולפתוח תיק מס נוסף עבור עבודתו הזמנית , (לבחירה באפשרות זו יש חיסרון אחד בולט: התרוצצות במבוכי הביורוקרטיה ותיאומים שונים בין רשויות המס הרלוונטיות.) או להמשיך להתנהל כשכיר באמצעות חברת עצמאי שכיר ע”י הפקת חשבוניות. כך נשמרים כל חוקי המיסוי: מזמין העבודה מקבל חשבונית כנדרש על פי חוק, מבלי שהשכיר נדרש לפתוח תיק עצמאי חדש.

השכיר או הפרילנסר הנדרש בהוצאת חשבונית מס, הופך (לאחר חתימה על טופס 101 והסכם התקשרות) לעובד שכיר של עצמאי שכיר בע”מ. אנו מצידנו, מוציאים חשבונית מס על פי דרישתכם ללקוחותיכם.

הכספים בגין חשבונית המס שיצאה, מועברים לחשבון של אותו שכיר בהעברה בנקאית. אנו מקזזים מסך התקבול את עמלתנו, מקזזים את המע”מ והסך הנותר הוא שכר הברוטו המגיע לך, אשר ממנו יקוזזו ניכויי החובה הקבועים בחוק. הסך הסופי הוא שכר הנטו שלך בגין אותה חשבונית מס.

ניתן להוציא כמה חשבוניות מס באותו חודש ולקבל את התשלום per חשבונית או במרוכז.