הסבר כללי על זכאות לתגמול מילואים

המוסד לביטוח לאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל”ח). כמו כן נותן המוסד לביטוח לאומי הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי.

אופן הגשת התביעה

הגשת תביעה אפשרית בשני אופנים:
1.    באופן עצמאי בטופס תביעה אישית, שאותו יש להגיש בתום השירות באחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי עפ”י   בחירת התובע. את טופס התביעה המלא ניתן גם לשלוח בדואר לסניף.

2.    באמצעות המעסיק, בהתאם למעמד העובד.